Laboratorium Drogowe
mgr inż. Aleksandra Kucharska

RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla Klientów

1.   Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyzej jest Laboratorium Drogowe mgr inż. Aleksandra Kucharska ul. Słowicza 39 43-400 Cieszyn, NIP: 5481013495, nr tel. +48338522863, e-mail: labkuch@gmail.com

2.   Celem zbierania danych jest wykonanie usługi, wystawienie faktury, kontakt z Klientem.

3.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.   Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy.

5.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności firmy.