Laboratorium Drogowe
mgr inż. Aleksandra Kucharska

Oferta

1. MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWE

1.1   Prowadzenie ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji)

1.2   Badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem

1.3   Badania warstw asfaltowych

1.4   Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

  2. DESTRUKT ASFALTOWY  wg PN-EN 13108-8
  3. LEPISZCZA
  4. KRUSZYWA

4.1   Prowadzenie ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji) kruszyw

4.2   Badanie typu kruszyw

  5. ZAGĘSZCZENIE
  6. GRUNTY
  7. POMIAR UGIĘĆ SPRĘŻYSTYCH NAWIERZCHNI